Obchodné podmienky


Dodanie tovaru a spôsob objednávania

• elektronicky na stránkach www.mbhokej.sk

 

Platba
• dobierka
• vopred na ucet

 

Dodanie tovaru
• dobierkou prostredníctvom UPS, možný osobný odber v Poprade iba na základe objednávky

 

Poplatky za doručenie

kuriér UPS  cena 3,5 Euro

objednávka nad 100 Euro, kuriér zdarma 

 

Obchodné podmienky


Ochrana osobných údajov


Zásielková služba zhromažďuje Vami poskytnuté osobné údaje za účelom ponuky služieb a produktov. Údaje sú spracované pre marketingové aktivity našej spoločnosti na neurčitý čas v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím. Podľa §20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvanie, resp. využívaniu v poštovom styku.

 

Záručné podmienky:

Kupujúci si je tovar povinný po prebratí riadne skontrolovať, prípadné chyby, vyrobné vady je povinný nahlásiť do 48 hodín od dodávky tovaru.

Záruka sa vzťahuje iba na materiálove a výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku spôsobené nešťastnou náhodou, úmyselným poškodením, nárazom alebo preseknutím.

Hokejky patria do kategórie spotrebný tovar, preto ich prasknutie, zlomenie, alebo iné poškodenie nie je dôvodom k reklamácii.

Cena výrobku neurčuje dĺžku jeho životnosti, ale materiály, ktoré boli použité pri jeho výrobe. Tieto materiály zvyšujú komfort používania výrobku, nepredlžujú životnosť výrobku. 

 

 

Odborné poradenstvo:

mbhokej@mbhokej.sk

0915/605 279