Kontaktné údaje

Marián Bystrý MB SPORT,

www.mbhokej.sk 

Uherova 4919/4,
05801 POPRAD
IČO: 45874093 
DIČ: 1082987334 
tel. 0915 605 279 
Obchodný register: Č. živnostenského registra 740-26193, č. OŽP-1/2010/09393-2 
Právna forma: Fyzická osoba podnikajúca podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Nie sme platcom DPH.